Informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje získavame a spracovávame len v nevyhnutnom rozsahu preto, aby sme Vám mohli poskytovať a ponúkať kvalitné služby a tovar. Pri ich spracovaní dodržujeme najmä štandardy ich ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR ). Nižšie uvádzame podstatné informácie, ktoré môžu byť pre Vás dôležité.

 1. 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť  PGSA Invest s.r.o. so sídlom Olomoucká 1008
 2. Velká Bystřice u Olomouca, identifikačné číslo: 146 150 29. Ak máte akýkoľvek dotaz ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť na email: info@pouzite-leseni.cz.
 3. 2. Spracovávame najmä tieto Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, email, telefón, adresu a uskutočnené obchody.
 4. 3. Vaše údaje spracovávame z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy - dodávky objednaného tovaru a služieb.
 5. 4. Nespracovávame žiadne Vaše citlivé údaje.
 6. 5. Všetky osobné údaje spracovávame za účelom plnenia s vámi uzatvorených zmlúv a rozvoja obchodného vzťahu a obchodných aktivít, tj ponúkanie našich služieb a tovaru, a to aj v rámci marketingu.
 7. 6. Ak ste nám udelili výslovný súhlas so spravovaním, môžete ho kedykoľvek odvolať.
 8. 7. Naše oprávnené záujmy na spracovanie osobných údajov sú najmä tieto: rozvoj obchodnej činnosti spojený s ponukou našich služieb a tovaru.
 9. 8. K Vaším osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty (spracovatelia), ktorí sú našimi zmluvnými partnermi a podieľajú sa našej obchodnej činnosti. Tieto subjekty taktiež garantujú štandardy ochrany podľa GDPR a majú s nami uzatvorené zmluvy o ochrane osobných údajov našich klientov. Ide predovšetkým o poskytovateľov IT služieb, dodávateľov tovaru, účtovnú, advokátsku kanceláriu a doručovacie spoločnosti.
 10. 9. Osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi po nevyhnutne nutne dlhú dobu – spravidla po dobu 3 rokov od ukončenia posledného zmluvného vzťahu.
 11. 10. Je Vaším právom sa na nás kedykoľvek obrátiť s akýmkoľvek dotazom týkajúcim sa nami spracovávaných osobných údajov. Rovnako tak môžete požiadať o výmaz či úpravu údajov. Rovnako máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov Vašej osoby. Nami spracovávané údaje môžete tiež preniesť k inému správcovi údajov.

PGSA Invest s.r.o.